Bestemmingsplanprocedure

1e/2e kwartaal 2021

Omgevingsvergunning

3e/4e kwartaal 2021

Verkoop

4e kwartaal 2021

Bouwrijp maken / sloop

1e kwartaal 2022

Start bouw

2e kwartaal 2022


Deze planning is indicatief en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt.